Friday, April 21, 2006

da vam ne bude muka od toga što hoćete

nećemo da nas prepuste onima koji prikazuju gasare, stradare,... hoćemo program koji je za nas istinit!

komentar gledateljke, povodom neizdavanja licence za rad BKTV

najbolja televizija, po meni, bar.... pored pinka naravno

komentar gledaoca, povodom neizdavanja licence za rad BKTV

No comments: